Hỏi đáp

Khách hàng sẽ được lợi gì khi ủy quyền công việc thu hồi nợ cho công ty thu hồi nợ chuyên nghiệp?

Khoản nợ sẽ được thu hồi nhanh hơn, đầy đủ hơn và khách hàng sẽ có nhiều thời gian hơn để tập trung vào công việc kinh doanh của mình.

Khách hàng sẽ bị ràng buộc như thế nào khi ký hợp đồng dịch vụ thu hồi nợ với Công ty Cổ Phần Thu Hồi Nợ Phát Đạt ?

Khách hàng có trách nhiệm thanh toán phí theo thỏa thuận trong hợp đồng hỗ trợ thu hồi nợ cho các khoản tiền thu hồi được.

Khách hàng có phải chịu trách nhiệm cho hoạt động của các tổ chức có chức năng thu hồi nợ không?

Theo quy định tại Khoản 9 Điều 8 Nghị định số 104/2007/NĐ-CP ngày 14/6/2007 của Chính phủ về kinh doanh dịch vụ đòi nợ, khách hàng không phải chịu trách nhiệm cho các hoạt động bất hợp pháp (nếu có xảy ra) của các công ty có chức năng thu hồi nợ.

Công ty sẽ tiến hành thủ tục như thế nào?

Sau khi nhận được thông tin liên lạc từ khách hàng, Công ty sẽ tiến hành theo thứ tự các bước sau: 
1.Tiếp nhận và nghiên cứu hồ sơ để xác định cơ sở pháp lý của khoản nợ. 
2. Tiếp nhận và kiểm tra các thông tin cơ bản của khách hàng để xác định khả năng thu hồi khoản nợ. 
3. Thông báo cho khách hàng các vấn đề liên quan đến hồ sơ pháp lý của khoản nợ, các hồ sơ cần bổ sung, phương án thu hồi khoản nợ, các mức phí có liên quan đến việc thu hồi nợ. 
4. Khi khách hàng đồng ý với phương án thu hồi nợ và các mức phí được Công ty đề xuất, Công ty sẽ chuyển hợp đồng hỗ trợ thu hồi nợ và các biểu mẫu cần thiết cho quá trình thu hồi nợ cho khách hàng xem xét và ký. 
5.Tiến hành các công việc thu hồi nợ theo phương án đã thống nhất với khách hàng. 
6. Báo cáo định kỳ quá trình giải quyết cho khách hàng.

Chúng tôi báo cáo công việc với khách hàng như thế nào?

Việc báo cáo quá trình và kết quả thu hồi nợ cho khách hàng có thể được thực hiện hàng tuần hoặc hàng tháng hoặc khi có yêu cầu từ khách hàng.

Ai sẽ là người tiếp nhận các khoản tiền sẽ thu hồi được?

Khách hàng có trách nhiệm tiếp nhận các khoản tiền thanh toán từ khách nợ theo thông báo của Công ty. Công ty có thể thay mặt khách hàng tiếp nhận các khoản tiền thanh toán khi được khách hàng yêu cầu bằng văn bản.

Việc bảo đảm tiền thu hồi của khách hàng được thực hiện như thế nào tại Công ty Cổ Phần Thu Hồi Nợ Phát Đạt ?

Để bảo đảm tuyệt đối cho các khoản tiền thu hồi của khách hàng, Công ty đã mua bảo hiểm đối với các khoản tiền và đối với tất cả nhân viên của Công ty tại Công ty bảo hiểm QBE Việt Nam. Theo nội dung bảo hiểm, mọi khoản tiền, dù bị mất, đánh cắp, cướp bởi các đối tượng bên ngoài và cả bởi nhân viên của Công ty đều sẽ được Công ty bảo hiểm xem xét bồi thường.
Giấy chứng nhận bảo hiểm 2010 – 2011: Fidelity guarantee insurance 2010-2011 / Money all risks insurance 2010-2011
Giấy chứng nhận bảo hiểm 2011 – 2012: Fidelity guarantee insurance 2011-2012 / Money all risks insurance 2011-2012

Khách hàng sẽ trả phí như thế nào?

Tùy theo công việc yêu cầu, Khách hàng có thể sẽ thanh toán một hoặc các khoản phí sau:
1. Phí Xác Nhận Công Nợ. 
2. Thù Lao Thu Hồi Nợ.
3. Phí Tham Gia Tố Tụng 

CÔNG TY CỔ PHẦN THU HỒI NỢ PHÁT ĐẠT
HOTLINE : 0966775526 - 0961776234 - 0927339889
Địa chỉ: 622/2 Cộng Hòa, Phường 13, Quận Tân Bình, TP.HCM
Điện thoại: (+84.028) 6682 0063  -  Fax: 
Email: doinophatdat2016@gmail.com
Website: ww.doinophatdat.com - www.doinophatdat.net